За нас

Почнувајќи како фамилијарна компанија, Еви Интернатионал Траде е формирана во 1990-та година.

Уште од самиот почеток се фокусира на трговија со техничка опрема и за брзо време гради успешна бизнис платформа, пред се’ во принтинг сегментот.

Како признание за својот успех, во 1996-та година Минолта ја препознава за свој дистрибутивен партнер на територијата на Македонија за сегментите фото-видео и принтинг сегментот. Во овој период фокусот е несомнено насочен кон принтинг сегментот кој тогаш претставува доста значаен сегмент од делокругот на Еви Интернатионал Траде. Воедно тоа го означува и периодот на почеток на работа со колор сегментот на копири.

Историјат

Со зголемувањето на пазарниот удел се формира и овластен сервисен центар како интегративен дел од Еви Интернатионал Траде со што се заокружува целиот пост продажен процес и се овозможува поволна клима за настап на пазарот во дигиталниот принтинг сегмент. Во овој период претстои и глобална интеграција на Minolta со Konica, резултирајќи со формирање на групацијата Konica Minolta Holdings во 2003-та. После формирањето на групацијата, Еви Интернатионал Траде продолжува да биде достоен претставник на оваа голема групација, своевремено фокусирајќи се исклучиво на принтинг сегментот, откако Konica Minolta и официјално ја продава својата фото-видео технологија на Sony. Од денешен аспект ова се покажува како сосема правилна одлука. Со зголемувањето на волуменот на работа, тука вклучувајќи го и напредокот на хардверот и софтверот заедно со модерните потреби наложени од законските прописи во 2008-ма година ЕвиИнтернатионал Траде го добива својот прв сертификат по ISO-9001.

Овој потег означува процес на евалуација, систематиза ција и организација на севкупното работење по однапред утврдени процеси и процедури кој континуирано се надградува и проширува, за да го следи флуидот на модерните бизнис потреби. Во исто време тоа подразбира и промени во системот на работа на сервисниот центар, каде се воведува и on-line пријавување на проблеми и технички грешки.

Со наговестувањето на светската економска криза, решивме стратешки да дадеме поголема поддршка на пост продажниот сегмент, со акцент на сервисот. Поддршката се состоеше во позадинска софтверска комуникација на сервисерите со техничко лице кое има пристап до сите технички ресурси, односно може да понуди on-site поддршка преку VPN комуникација директно кај клиентот. На тој начин покрај зголемувањето на ефикасноста, позитивно се влијаеше на намалувањето на трошоците, што беше особено важно.

Паралелно фокусот во продажбата го насочивме главно на колор сегментот, за кој сега имавме поволни услови да ги опслужиме и најпребирливите клиенти (дигитал принт сегментот), а политиката на Konica Minolta за пристапни цени во средниот и високиот сегмент, овозможија волуменот на колор отпечатоци да се изедначи со оној со црно-бела, односно во бројки околу 70% од приходот, надминувајќи ги таргетите кои ни беа поставени.

Еви Интернатионал Траде останува до својата определба, доследно и професионално да ги опслужува своите клиенти и е единствена компанија која работи единствено принтинг сегмент.

Продажба на копири, мултифункциски уреди, принтери.
Продажба на дигитални колор и црно бели продукциски машини.
Продажба на оригинални делови и потрошен материјал.
Продажба на софтвер за менаџирање на уреди и управување со документи и работни процеси.
Приоритетен сервис. Овластен сервис на сите видови уреди од брендовите на Коника Минолта и ОКИ.
Одржување на сите видови уреди од брендот Коника Минолта.
Изнајмување на уреди со вклучено одржување.
Одржување на софтвер и софтверски алатки кои се тесно поврзани со менаџирање на документи или менаџирање на уреди.
Реализирање на OPS проекти во партнерство со Коника Минолта, како резултат на глобална или локална соработка. Обука на кадар за работа со софтвер и хардвер.
Во соработка со нашите локални партнери, можеме да ви обезбедиме логистика, сервис и потрошен материјал за сите останати типови на копири, мултифункциски уреди и принтери.
Програма за клучни клиенти со реализација на сите чекори за анализа, понуда и реализација на проект. IT опрема и софтвер од познати брендови, како и комуникациска опрема.
0

Поправени Принтери

0

Променети Тонери

0

Задоволни Клиенти

0

Освоени награди

Наши клиенти

Соработници