СМ Плус

СМ плус нивото на сервис ќе ви обезбеди целосна логистичка поддршка за сервисот на вашиот апрат. Со потпишување на договор за одржување на 24, 36 или 48 месеци добивате иницијален попуст при набавка на апаратот, конкуренти гарантирани цени за цело времетраење на договорот и низа други поволности. За повеќе информации ви стоиме на располгање.

Принт Плус

Доколку сте спремни да се обврзете на одреден број месечни копии на вашиот нов апарат во рамки на вашиот СМ Плус пакет. Еви Интернатионал Траде – Скопје во својот сервис пакет е подготвен да ви обезбеди максимален попуст. Вашата лојалност ќе ја претвориме заштеда во најтешкоиот период, а тоа е иницијалната инвестиција.

Рента Плус

За разлика од претходните пакети Рента Плус пакетот е модерен одговор на колективните обврски за третирање на Електричниот отпад. Зависно од договорот основното средство може да остане во сопственост на Еви Интернатионал Траде – Скопје.

Апаратот и неговите функции ги одбирате во консултација со стручно лице, со што ќе бидете сигурни дека вашата инвестиција ќе се врати за оптимален период зависно од планот на амортизација.